شرمین نادری: تنها قصه ما را نجات خواهد داد و عشق!

آی قصه سعیده جواهری مجتبی حیدرپناه طاها رییسیان
آی‌قصه شما | زرافه گردن‌دراز
می 5, 2020
شهر آی قصه دایناماینا
حوصله‌مون سر رفت! | شهر آی‌قصه | قسمت ۱۳
می 8, 2020
شرمین نادری آی قصه

شرمین نادری آی قصه

آی‌قصه یک دفتر خاطره دارد که آدم‌های زیادی در آن درباره‌ی قصه نوشته‌اند. یکی از زیباترین جمله‌های دفتر این است: «تنها قصه ما را نجات خواهد داد و… عشق!»

این جمله را شرمین نادری گفته که سال‌ها قصه نوشته، خوانده و با قصه زندگی کرده است. همین جمله‌ی کوتاه می‌تواند چراغ راه ما قصه‌گوها باشد. قصه‌گفتن و قصه‌شنفتن برای نجات جهان.


شرمین نادری متولد ۱۳۵۵ در تهران است. در دانشگاه تصویرسازی خوانده و نزدیک ۲۰ است که به عنوان نویسنده و تصویرگر در نشریات مختلف به‌ویژه در حوزه‌ی جوان و نوجوان کار کرده است. خیلی‌ها او را با آیتم‌هایش در رادیو هفت به یاد دارند و خیلی‌ها با صفحه‌ی نوستالژی‌اش خاطره دارند. کتاب‌های منتشر شده‌ی شرمین بیشتر در حوزه‌ی تاریخ و ادبیات کهن و قصه‌های قدیمی‌و زندگی آدم‌های روزگار دور است.

فروشگاه