به سیاره ماکی‌ماکی خوش آمدید!


در کهکشان‌های دور، سیاره‌ای وجود دارد به نام «ماکی‌ماکی». سیاره‌ای بنفش پر از چاله‌های توخالی. در این سیاره دو موجود فضایی زندگی می‌کنند که می‌خواهند جهان را کشف کنند. اسم آن‌ها به ترتیب «ماکی» و «ماکی‌»‌ است و تنها تفاوتشان رنگشان است. یک ماکی نارنجی و یک ماکی آبی. ماکی‌ها با سفینه‌ی زردرنگشان به سیاره‌های مختلف از جمله زمین سفر می‌کنند و هر بار با چیزی جدید آشنا می‌شوند. چیزهایی که شاید برای شما خیلی هم جدید نباشند، اما خب! ماکی‌های این برنامه کودک که با آن‌ها آشنا نیستند. مثلا یک گل، یک تلفن، یا یک حجم خیلی زیاد دود!

 
 
فروشگاه