مجله کودک

 

مجله کودک بخش پژوهشی و آموزشی مجموعه‌ آی‌قصه است که در تالیف و ترجمه‌‌ی مطالب حوزه کودک فعالیت می‌کند.

تمرکز مجله کودک بر انتشار مقالاتی در حوزه فرزندپروری و روانشناسی کودک است.