دی ۲۸, ۱۳۹۸
بهرام شاه‌محمدلو | آی قصه

آقای حکایتی: «آی قصه» شبیه زیر گنبد کبود است

بهرام شاه محمدلو - آقای حکایتی و راوی کودکان نسل دهه شصت - از آی قصه و شباهت آن با آقای حکایتی می‌گوید.
فروشگاه