دسامبر 24, 2021
زندگی نامه لویی پاستور

زندگی نامه لویی پاستور | یک مرد زندگی‌بخش

بیست‌وهفتم دسامبر سال ۱۸۲۲، خانواده‌ی فقیر و تنگ‌دست پاستور در شهر کوچک دُلِ فرانسه صاحب پسری شدند؛ پسری که نامش را لویی گذاشتند. کمتر کسی و […]
فروشگاه