سپتامبر 25, 2021
معرفی کتاب داستان کودک چشمک برای پذیرش تفاوت ها به کودکان

معرفی کتاب داستان کودک چشمک

یکی از موضوعاتی که سایت آی قصه در بخش معرفی کتاب داستان کودک به آن پرداخته، نشان دادن تفاوت‌ها و پذیرش تفاوت ها برای کودکان است. […]
آگوست 18, 2021
کتاب داستان کودک کافیه بپرسی برای آموزش پذیرش تفاوت ها به کودکان مناسب است.

گل‌های باغچه شبیه هم نیستند؛ کافیه بپرسی

اپلیکیشن داستان صوتی آی قصه: موضوعات زیادی وجود دارند که باید به کودکان بیاموزیم، نکات ریز و درشتی برای آنکه انسان بهتری بشوند. چیزهایی مانند انسان‌دوستی، […]
فروشگاه