نوامبر 2, 2021
کتاب یک چیز دیگر از کاترین کیو در مورد پذیرش تفاوت ها

معرفی کتاب یک چیز دیگر

در روزگاری زندگی می‌‌کنیم که پذیرفتن تفاوت‌های ظاهری و شخصیتی و احترام به این تفاوت‌ها به یک دغدغه‌ی ارزشمند تبدیل شده است و برای تحقق این […]
فروشگاه